EUR

Vrácení nebo výměna zboží

Postup při vrácení zboží (odstoupení od kupní smlouvy)

Vrácení zboží do 14 dnů v zákonné lhůtě

Nevyhovuje vám výrobek zakoupený přes náš internetový obchod? Nesplňuje vaše představy, je v jiném odstínu, nebo máte jiný důvod? Pak máte možnost, coby kupující spotřebitel, jej vrátit bez udání důvodu během 14-ti denní zákonné lhůty, dle Občanského zákazníku (§ 1829 a násl.).

Postup vrácení zboží:

 1. V první řadě je potřeba vyplnit formulář pro vrácení nebo výměnu zboží (viz níže příloha).
 2. Zboží pečlivě zabalte. V případě, že dojde k poškození zboží při přepravě k nám, pak jsme oprávněni částku za zboží ponížit adekvátně k nákladům, které budou vynaloženy k tomu, aby bylo zboží vráceno do původního stavu.
 3. Zboží, spolu s vyplněným formulářem, doručte k nám, na níže uvedenou adresu. Dopravu a platbu za dopravu hradí zákazník. Zboží můžete přinést i osobně k nám na prodejnu.
  JADAL.cz
  Průběžná 1548/90
  100 00 Praha 10 - Strašnice
 4. Po převzetí balíku, zboží zkontrolujeme. Pokud je zboží v pořádkupeněžní prostředky vrátíme nejlépe na účet, který uvedete ve formuláři.

Zboží nezasílejte na dobírku. Pokud bude zboží zasláno na dobírku, pak nebude převzato.

V případě, že se zákazník rozhodne zboží vrátit ve 14 denní zákonné lhůtě, pak dle Občanského zákoníku (§ 1820 ods. 1 písm. g), připadá platba za dopravu odesílateli. 14 denní zákonná lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dní a začíná běžet následující kalendářní den ode dne převzetí zboží kupujícím spotřebitelem. Pro dodržení zákonné lhůty na vrácení zboží je rozhodující, kdy je odstoupení od smlouvy odesláno. Zákonná lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy se považuje za zachovanou, v případě, že v průběhu 14 dnů ode dne převzetí zboží je prodávajícímu zaslán formulář o odstoupení od kupní smlouvy. Následně je pak důležité do 14 dnů ode dne, kdy byl prodávajícímu zaslán formulář s oznámením o odstoupení od kupní smlouvy, zaslat zboží zpět prodávajícímu. Nejpozději do 14 dnů od obdržení vráceného zboží pak prodávající navrátí peněžní prostředky kupujícímu spotřebiteli. Končí-li lhůta pro vrácení zboží o víkendu, popřípadě ve svátek, jako poslední den 14 denní zákonné lhůty pro vrácení zboží je brán nejbližší následující pracovní den, nestačí jej v tento den pouze odeslat.

Výňatek z našich obchodních podmínek:

4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 • 4.1.       Kupující spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
  • 4.1.1.    o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  • 4.1.2.    o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího spotřebitele nebo pro jeho osobu
  • 4.1.3.    o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
  • 4.1.4.    o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
  • 4.1.5.    o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
  • 4.1.6.    o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
  • 4.1.7.    o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

Pokud se zboží rozhodnete vrátit, zašlete nám, prosíme, vyplněný formulář pro vrácení nebo výměnu zboží.

Pokud nám nepošlete vyplněný formulář pro vrácení nebo výměnu zboží, pošlete nám písemně:

 • že žádáte o odstoupení od kupní smlouvy
 • jaké zboží chcete vrátit
 • číslo Vaší objednávky nebo faktury
 • datum převzetí zboží
 • způsob jakým chcete vrátit peníze
 • Poté zboží pečlivě zabalte a zašlete na naší adresu. Zboží nezasílejte na dobírku! Peníze Vám budou vráceny -  po překontrolování zboží a údajů.

4.2.       U smluv uzavřených distančním způsobem (na dálku) může kupující spotřebitel odstoupit od smlouvy do 14  dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující spotřebitel v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Kupující spotřebitel je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží (není-li zásilka již na cestě). Odstoupení od smlouvy kupující spotřebitel prodávajícímu zašle nebo předá ve 14  denní lhůtě. Kupující spotřebitel nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje.

4.3.       Prodávající je povinen kupujícímu spotřebiteli vrátit částku plně odpovídající ceně zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy je kupující spotřebitel povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží.  Zboží musí být vráceno prodávajícímu kompletní, v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující spotřebitel. 

4.4.       Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

4.5.       Kupující je povinen vrátit prodávajícímu zboží čisté a se všemi součástmi a příslušenstvím, které byly součástí koupě. V případě, že tyto podmínky nebudou kupujícím splněny, je prodávající oprávněn jednostranně započíst náklady vynaložené k uvedení zboží do původního stavu proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

4.6.       Prodávající je oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím spotřebitelem již při vrácení zboží kupujícím spotřebitelem či jiným způsobem, pokud s tím kupující spotřebitel bude souhlasit. Odstoupí-li kupující spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu spotřebiteli dříve, než mu kupující spotřebitel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

4.7.       Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

4.8.       Zboží objednané kupujícím (firma - IČ v objednávce) nelze vrátit (ani nepřevzít si balík). Zboží může být vráceno ve 14 denní lhůtě a to až po písemném souhlasu prodávajícího. V případě odsouhlasení vrácení zboží prodávajícím, kupující (firma - IČ v objednávce) bere na vědomí, že kupní cena výrobku bude ponížena o částku ve výši 30% z kupní ceny zboží. Zboží musí být zabaleno v originálním obalu a nesmí jevit známky používání či poškození.

4.9.  Objednávku realizovanou kupujícím (firma – IČ v objednávce) lze stornovat za předpokladu uvedeném v bodě 4.8. za poplatek ve výši 30% z ceny objednávky, za vzniklé náklady naší společnosti.

4.10.     Pokud se zákazník rozhodne vrátit zboží do 14 dnů, ze zákona připadá platba za dopravu odesílateli.

Soubory ke stažení
Formulář pro vrácení nebo výměnu zboží.docx13 kB
Obchodní podmínky JADAL.cz.pdf433 kB

Potřebujete poradit ? Vrácení nebo výměna zboží

Vaše jméno, příjmení, firma
Váš email
Váš telefon
Váš dotaz
     Více informací